mountain

Extra info

Met Freestyle team snowvalley zijn wij aangesloten bij Sneeuwsport Vlaanderen. Al onze leden zijn dus automatisch ook lid van en verzekerd via Sneeuwsport Vlaanderen. Voor meer informatie in verband met de werking van de federatie verwijzen we je graag door naar hun website.

Via het jeugdsportfonds ‘Snowstarz’ trachten wij onze jeugdsportwerking te versterken in samenwerking met Sneeuwsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

Ook handteren we als club volgende algemene regels en richtlijnen om een goede en leuke werking, waarin het sporten, fairplay en respect centraal staan.
Zie PDF

Voor meer informatie kan je via onderstaande links de websites van onze partners raadplegen.

Sneeuwsport Vlaanderen

Sport Vlaanderen

Snowstarz

mountain

Lidgeld

Kidsprogram:
€ 200/seizoen (incl. trainingen & clubkledij) / (excl. verzekering & competitielicentie)

Freestyle Ski / Snowboard:
€ 250/seizoen (incl. trainingen & clubkledij) / (excl. verzekering & competitielicentie)

mountain

Huisregels

Afspraken leden/riders?

 • De riders komen op tijd en zorgen ervoor dat hun materiaal is in orde. Materiaal omvat snowboard, boots en beschermmateriaal (helm verplicht, crashpants en rugbeschermer aan te raden).
 • Inboarden voor de start van de training kan gerust, maar op eigen risico (een goed opwarming is absoluut noodzakelijk).
 • De riders verzamelen voor de start van de training onderaan de piste bij de trainer.
 • De riders zijn fit, uitgeslapen en niet onder invloed van verboden, stimulerende middelen of alcoholische dranken.
 • Er wordt niet gegeten tijdens training en er wordt geen afval achter gelaten op de piste.
 • Er mag enkel water gedronken worden tijdens de training.
 • De riders zorgen voor een goede groepssfeer, gezonde push en een aangename sfeer om te trainen.
 • De riders volgen de feedback van de trainer op.
 • De riders verlaten de training niet zonder dit aan de trainer te melden.

Afspraken trainers

 • Er wordt gewerkt met vaste trainers per niveaugroep. De riders krijgen elk een sticker in functie van hun niveau (groen, geel, rood) die overeenkomt met de kleur van armband van de trainer.
 • Stel dat een trainer last minute niet kan komen of later zal zijn, verwittigt hij de clubverantwoordelijke en de andere trainers van dienst via telefoon of sms. De trainer in kwestie probeert een vervanger te zoeken.
 • Indien een trainer lang een bepaalde groep getraind heeft en er nadien een trainerswissel is, dan communiceren beide trainers goed over de komende training(en) zodanig dat er een goede follow-up is.
 • Elke trainer is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie en van het feit dat hij/zij vertegenwoordiger is van de sport. Dit heeft onder andere betrekking op een fitte en gezonde levensstijl, goed voorkomen, vriendelijkheid, beleefdheid, enz.
 • De trainers hebben respect voor elkaar, voor de piste uitbater en het pistepersoneel.
 • Trainers houden rekening met de persoonlijkheidskenmerken van de riders bij het geven van feedback (positieve feedback, stimulerend werken voor de ene, soms wat harder zijn voor de andere)
 • De trainers houden steeds rekening met de veiligheid van de riders. Jongeren/kinderen pushen kan goed zijn, maar ga daarin niet te ver en neem geen onnodige risico’s. Zorg voor een progressieve opbouw.
 • Bewaar steeds een gezonde afstand als trainer ten opzichte van kinderen.
 • Alle trainers zijn administrator voor facebook zodat er foto’s, filmpjes online kunnen gezet worden => feedback naar ouders en riders

Trainingen

Voorbereiding van een training

Elke trainer komt met een lesvoorbereiding naar training. Deze hoeft niet neergeschreven te zijn maar belangrijk is wel dat de trainer weet waar hij op wil werken met de groep. Het thema van de training kadert binnen een kort- en langer termijn doel. Er wordt hier met de groep specifiek naar toe gewerkt. Bv: belangrijk is dat de rookies uit de gele groep (beginners) op termijn de 4 richtingen kunnen spinnen. Een opwarming kan dan bv de 4 gesprongen 180’s inhouden op de grote piste. Nadien wordt er specifiek op 1 of 2 spinrichtingen gewerkt, dit voor een periode van x-aantal weken en nadien wordt er geswitched van spinrichting.

Start van de training

De trainers komen op tijd en zorgen ervoor dat er stipt gestart kan worden met de training. De groep wordt verzameld onderaan de piste, ook al zijn er nog maar enkele leden aanwezig. De trainer kadert de training. Wat gaan we doen? Waarom? Zijn er vragen? Er is een duidelijk startmoment. Als er nadien nog leden laattijdig binnenkomen, kan de uitleg eventueel nog eens herhaald worden maar kort en niet ten koste van de leden die wel op tijd waren.

Tijdens de training

Er wordt op een gemotiveerde, didactisch verantwoorde manier les gegeven in een veilige setting waar fun en progressie centraal staan. De trainer brengt elke rider naar een hoger niveau dmv gerichte feedback, zo nodig gedifferentieerd op basis van verschillen in technisch niveau, geslacht, leeftijd, fysieke gesteldheid, enz.

Einde van de training

De trainers zorgen voor een duidelijk eindmoment van de training: high five voor iedereen, wat ging goed en wat kon beter? Waar gaan we volgende week op werken? Riders die langer willen blijven kunnen dat doen, maar op eigen verantwoordelijkheid. Enkele tips van de trainer kunnen ook wenselijk zijn. Gedurende x aantal momenten per jaar staan de trainers ter beschikking voor overleg en vragen van de ouders. De ouders kunnen hiervoor ook altijd terecht bij de Headcoach.

mountain

Meldpunt integriteit

Bij Sneeuwsport Vlaanderen & ons Freestyle Team geloven we sterk in “praten”. Praten helpt!
Als er iets op je lever ligt moet je dit kunnen ventileren. Veelal kan je dit niet meteen uiten binnen je eigen omgeving, daarom kan het nuttig zijn om onze API (aanspreekpunt integriteit) te contacteren. Deze persoon werkt compleet onafhankelijk en in volledige discretie als de vertrouwenspersoon voor jouw problemen binnen onze sport.

De thema’s zijn zeer breed. Kortom, voel je jezelf niet goed door een bepaald incident of voorval in je club, tijdens je trainingof wedstrijd, zelfs thuis kunnen er incidenten voorvallen die nodig zijn om met een vertrouwenspersoon te delen.

Sneeuwsport Vlaanderen hanteert met een ethische commissie een handelingsprotocol en aanmeldpunt een vertrouwelijke manier om je probleem aan te kaarten. Dit gebeurt in alle discretie, daar kan je van op aan!
In samenspraak worden enkele vervolgstappen uitgewerkt om jouw probleem aan te pakken.

API Jongens: Sander D’Helft
API Meisjes: Mirella Iacutone